662 298 639

Chełmiec, ul. Limanowska 64b

7:00 – 15:00 Pon. – Pt.

Nowo powstające podmioty gospodarcze

 • pomoc w doborze odpowiedniej formy opodatkowania,
 • pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności rejestracyjnych względem ZUS i US,
 • wsparcie merytoryczne we wszelkich budzących wątpliwości kwestiach, na które można się natknąć podczas zakładania działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze już funkcjonujące

Księgowość

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby zryczałtowanego podatku,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawa o rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,

Kadry i płace

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracowniczej, akta osobowe
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno -prawnych,
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzenie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzeni rocznych zeznań podatkowych dla pracowników

Finanse

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie wniosków dla Urzędów Pracy,
 • rozliczanie otrzymanych dotacji,
 • optymalizacja kosztów działalności gospodarczej,
 • analiza płynności finansowej jako najistotniejszego wskaźnika w działalności gospodarczej