662 298 639

Chełmiec, ul. Limanowska 64b

7:00 – 15:00 Pon. – Pt.

Kwalifikacje zawodowe

  • Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
  • Absolwent KUL, wydział filozofii teoretycznej.
  • Były dyrektor instytucji finansowej.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek rachunkowość i finanse.
  • 7 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości.
  • Uczestnik kursu na Głównego Księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Nowym Sączu.
  • Uczestnik kursu księgowego, certyfikowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  • Uczestnik wielu kursów i seminariów aktualizujących wiedzę z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych.